Иван Георгиев

Кой си ти?

А какво правиш?

Как попадна в гемблинга?

А защо Сайлънтбет?

Сайтът има нов дизайн, как преценихте какъв да е?

Сега кажи нещо за теб, извън работа.

Какво ще си пожелаеш за напред?

Благодаря ти за отделеното време.