Käyttöehdot

Lue nämä ehdot huolellisesti ennen Palvelumme käyttöä.

Tulkinta ja määritelmät

Tulkinta

Sanoilla, joiden alkukirjain on isolla, on merkitykset määritelty seuraavissa olosuhteissa. Seuraavilla määritelmillä on sama merkitys riippumatta siitä, esiintyvätkö ne yksikkö vai monikko.

Määritelmät

Näitä ehtoja sovellettaessa:

  • Tytäryrityksellä tarkoitetaan yhteisöä, joka valvoo, jota osapuoli valvoo tai jolla on yhteinen määräysvalta osapuolen kanssa, jolloin “määräysvallalla” tarkoitetaan vähintään 50 prosentin omistusta osakkeista, osakkeista tai muista arvopapereista, joilla on oikeus äänestää johtajien tai muun hallintoviranomaisen vaaleissa. .
  • Tili tarkoittaa ainutkertaista tiliä, joka on luotu sinulle pääsyäksesi Palveluumme tai sen osiin.
  • Maa viittaa: Bulgariaan
  • Yritys (jota tässä sopimuksessa kutsutaan joko “Yhtiöksi”, “Me”, “Meiksi” tai “Meidän”) viittaa WEBSA LTD: hen, Danail Nikolaev 78.
  • Laite tarkoittaa mitä tahansa laitetta, jolla on pääsy Palveluun, kuten tietokonetta, matkapuhelinta tai digitaalista tablettia.
  • Palvelu viittaa verkkosivustoon.
  • Ehdot ja ehdot (kutsutaan myös nimellä ”Ehdot”) tarkoittavat näitä ehtoja, jotka muodostavat koko sopimuksen sinun ja yrityksen välillä Palvelun käytöstä.
  • Kolmannen osapuolen sosiaalisen median palvelu tarkoittaa mitä tahansa kolmannen osapuolen tarjoamaa palvelua tai sisältöä (mukaan lukien tiedot, tiedot, tuotteet tai palvelut), jotka Palvelu saattaa näyttää, sisällyttää tai asettaa saataville.
  • Verkkosivusto viittaa Silentbet.com-sivustoon, johon pääsee osoitteesta https://silentbet.com/fi/.
  • Sinulla tarkoitetaan henkilöä, joka käyttää Palvelua tai käyttää sitä, tai yritystä tai muuta oikeushenkilöä, jonka puolesta kyseinen henkilö käyttää tai käyttää Palvelua.

Tunnustus

Nämä ovat tämän palvelun käyttöä koskevat ehdot ja sinun ja yrityksen välinen sopimus. Nämä ehdot määrittävät kaikkien käyttäjien oikeudet ja velvollisuudet Palvelun käyttöön.

Pääsy Palveluun ja sen käyttö riippuu siitä, että hyväksyt ja noudatat näitä ehtoja. Nämä ehdot koskevat kaikkia kävijöitä, käyttäjiä ja muita, jotka käyttävät Palvelua tai käyttävät sitä.

Käyttämällä Palvelua tai käyttämällä sitä sitoudut noudattamaan näitä ehtoja. Jos et hyväksy näiden käyttöehtojen osaa, et voi käyttää Palvelua.

Vakuutat olevasi yli 18-vuotias. Yritys ei salli alle 18-vuotiaiden käyttää Palvelua.

Pääsy Palveluun ja sen käyttö riippuu myös siitä, että hyväksyt ja noudatat Yhtiön tietosuojakäytäntöä. Tietosuojakäytännössämme kuvataan käytäntömme ja menettelytavat, jotka koskevat henkilötietojesi keräämistä, käyttöä ja luovuttamista, kun käytät sovellusta tai verkkosivustoa, ja kertoo sinulle yksityisyyden oikeuksistasi ja siitä, miten laki suojaa sinua. Lue tietosuojakäytäntömme huolellisesti ennen palvelumme käyttöä.


Käyttäjätilit

Kun luot tilin kanssamme, sinun on annettava meille tarkkoja, täydellisiä ja ajantasaisia ​​tietoja. Laiminlyönti on Ehtojen rikkomista, mikä voi johtaa tilisi välittömään lopettamiseen Palvelumme kautta.

Olet vastuussa salasanan suojaamisesta, jota käytät palveluun pääsemisessä, ja kaikista salasanasi alla olevista toiminnoista tai toimista, riippumatta siitä, onko salasanasi palvelumme vai kolmannen osapuolen sosiaalisen median palvelun kanssa.

Suostut olemaan luovuttamatta salasanaasi kolmannelle osapuolelle. Sinun on ilmoitettava meille välittömästi saatuasi tiedon mahdollisista tietoturvaloukkauksista tai tilisi luvattomasta käytöstä.

Et saa käyttää käyttäjänimenä toisen henkilön tai yhteisön nimeä tai joka ei ole laillisesti käytettävissä, nimeä tai tavaramerkkiä, jolle sovelletaan muita oikeuksia kuin muuhun henkilöön tai yhteisöön kuin sinuun, tai nimeä muuten loukkaavaa, mautonta tai säädytöntä.


Linkit muille verkkosivustoille

Palvelumme voi sisältää linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivustoille tai palveluihin, jotka eivät ole yhtiön omistuksessa tai hallinnassa.

Yhtiöllä ei ole minkäänlaista valvontaa minkään kolmannen osapuolen verkkosivustojen tai palveluiden sisällöstä, tietosuojakäytännöistä tai käytännöistä eikä se ole vastuussa niistä. Tunnustat ja hyväksyt myös, että Yritys ei ole suoraan tai epäsuorasti vastuussa mistään vahingoista tai menetyksistä, jotka ovat aiheutuneet tai joiden väitetään johtuvan minkä tahansa tällaisen saatavilla olevan sisällön, tavaroiden tai palveluiden käytöstä tai niihin riippuvuudesta tällaisilla verkkosivustoilla tai palveluissa tai niiden kautta.

Suosittelemme vahvasti lukemaan vierailemiesi kolmansien osapuolten verkkosivustojen tai palveluiden ehdot ja tietosuojakäytännöt.


Irtisanominen

Voimme lopettaa tai keskeyttää tilisi välittömästi, ilman ennakkoilmoitusta tai vastuuta mistä tahansa syystä, mukaan lukien rajoituksetta, jos rikot näitä ehtoja.

Irtisanomisen jälkeen oikeutesi käyttää Palvelua lakkaa välittömästi. Jos haluat lopettaa tilisi, voit yksinkertaisesti lopettaa palvelun käytön.


Vastuun rajoitus

Huolimatta sinulle mahdollisesti aiheutuvista vahingoista, Yrityksen ja sen toimittajien koko vastuu näiden Ehtojen ja kaikkien edellä mainittujen oikeuksien korvausvelvollisuudesta rajoittuu Palvelun kautta tosiasiallisesti maksamaan määrään tai 100 USD jos et ole ostanut mitään Palvelun kautta.

Yhtiö tai sen toimittajat eivät missään tapauksessa ole vastuussa sovellettavan lain sallimissa rajoissa mistään erityisistä, satunnaisista, epäsuorista tai välillisistä vahingoista (mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, voiton menetyksestä, tietojen menetyksestä tai muuta tietoa liiketoiminnan keskeytyksestä, henkilövahingoista, yksityisyyden menettämisestä, joka johtuu Palvelun, kolmannen osapuolen ohjelmiston ja / tai Palvelun kanssa käytetyn kolmannen osapuolen laitteiston käytöstä tai kyvyttömyydestä käyttää sitä millään tavalla tai joka liittyy siihen tai muutoin näiden ehtojen minkä tahansa määräyksen yhteydessä), vaikka yhtiölle tai jollekin toimittajalle olisi ilmoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta ja vaikka korjaustoimenpide epäonnistuu sen olennaisessa tarkoituksessa.

Jotkut osavaltiot eivät salli epäsuorien takuiden poissulkemista tai vastuun rajoittamista satunnaisista tai välillisistä vahingoista, mikä tarkoittaa, että jotkut yllä olevista rajoituksista eivät välttämättä ole voimassa. Näissä osavaltioissa kummankin osapuolen vastuuta rajoitetaan lain sallimassa laajuudessa.


Vastuuvapauslauseke “sellaisena kuin se on” ja “sellaisena kuin se on saatavilla”

Palvelu tarjotaan Sinulle “sellaisena kuin se on” ja “sellaisena kuin se on saatavilla”, ja siinä on kaikki viat ja viat ilman minkäänlaista takuuta. Sovellettavan lain sallimissa rajoissa yritys kieltää nimenomaisesti kaikki omat ja tytäryhtiöidensä sekä tytäryhtiöidensä ja heidän lisenssinantajiensa ja palveluntarjoajiensa puolesta kaikki takuut, niin nimenomaiset, epäsuorat, lakisääteiset kuin muutkin. Palvelu, mukaan lukien kaikki implisiittiset takuut myyntikelpoisuudesta, soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen, omistusoikeuteen ja loukkaamattomuuteen sekä takuut, jotka voivat syntyä kaupankäynnin, suorituksen, käytön tai kauppatavan yhteydessä. Rajoittamatta edellä olevaa, yritys ei anna takuuta tai sitoumuksia eikä esitä minkäänlaista vakuutusta siitä, että palvelu täyttää asiakkaan vaatimukset, saavuttaa aiotut tulokset.

Rajoittamatta edellä mainittua, yritys tai kukaan yrityksen tarjoajista ei esitä minkäänlaista suoraa tai epäsuoraa vakuutusta tai takuuta: (i) Palvelun toiminnasta tai saatavuudesta taikka tiedoista, sisällöstä ja materiaaleista tai tuotteista sisällytetty siihen; (ii) että palvelu on keskeytymätöntä tai virheetöntä; (iii) Palvelun kautta toimitettujen tietojen tai sisällön tarkkuudesta, luotettavuudesta tai valuutasta; tai (iv) että Palvelussa, sen palvelimissa, Sisällössä tai Yrityksen puolesta tai sen puolesta lähetetyissä sähköposteissa ei ole viruksia, komentosarjoja, troijalaisia ​​hevosia, matoja, haittaohjelmia, aikapommeja tai muita haitallisia komponentteja.

Jotkin lainkäyttöalueet eivät salli tietyntyyppisten takuiden tai rajoitusten sulkemista pois sovellettavista kuluttajan lakisääteisistä oikeuksista, joten jotkin tai kaikki edellä mainitut poissulkemiset ja rajoitukset eivät välttämättä koske sinua. Mutta tällöin tässä osassa esitettyjä poissulkemisia ja rajoituksia on sovellettava mahdollisimman laajasti sovellettavan lain nojalla.


Sovellettava lainsäädäntö

Maan lait, lukuun ottamatta sen lainvalintasääntöjä, säätelevät näitä ehtoja ja Palvelun käyttöäsi. Sovelluksen käyttöäsi koskevat myös muut paikalliset, osavaltioiden, kansalliset tai kansainväliset lait.


Riitojen ratkaisu

Jos sinulla on huolta tai riitaa Palvelusta, suostut ensin yrittämään ratkaisemaan erimielisyyden epävirallisesti ottamalla yhteyttä yritykseen.


Euroopan unionin (EU) käyttäjille

Jos olet Euroopan unionin kuluttaja, voit hyötyä asuinmaasi lain pakollisista säännöksistä.


Yhdysvaltain lakien noudattaminen

Vakuutat ja takaat, että (i) et ole maassa, johon sovelletaan Yhdysvaltain hallituksen kauppasaartoa tai jonka Yhdysvaltain hallitus on nimennyt “terrorismia tukevaksi” maaksi, ja (ii) et ole lueteltu missä tahansa Yhdysvaltojen hallituksen luettelossa kielletyistä tai rajoitetuista osapuolista.


Erotettavuus ja luopuminen

Jaettavuus

Jos jokin näiden ehtojen määräyksistä katsotaan täytäntöönpanokelvottomaksi tai pätemättömäksi, tällaista säännöstä muutetaan ja tulkitaan siten, että saavutetaan tällaisen säännön tavoitteet mahdollisimman laajalti sovellettavan lain mukaan, ja muut määräykset pysyvät edelleen voimassa.

Luopuminen

Ellei tässä kohdassa toisin määrätä, oikeuden ehtojen noudattamatta jättäminen tai näiden ehtojen mukaisen velvoitteen täyttämisen vaatiminen ei vaikuta osapuolen kykyyn käyttää oikeutta tai vaatia tällaista suoritusta milloin tahansa sen jälkeen, eikä rikkomuksesta luopuminen ole muodollinen luopuminen kaikista myöhemmistä rikkomuksista.


Käännöstulkinta

Nämä käyttöehdot on ehkä käännetty, jos olemme toimittaneet ne sinulle Palvelumme kautta. Hyväksyt, että kiistatapauksissa ensisijainen englanninkielinen teksti on ensisijainen.


Muutokset näihin ehtoihin

Pidätämme oikeuden oman harkintamme mukaan muuttaa tai korvata näitä ehtoja milloin tahansa. Jos tarkistus on olennainen, teemme kohtuullisia ponnisteluja ilmoittaaksemme siitä vähintään 30 päivää ennen uusien ehtojen voimaantuloa. Mikä on olennainen muutos, määritetään oman harkintamme mukaan.

Jatkamalla pääsyä Palveluumme tai sen käyttämistä näiden muutosten voimaantulon jälkeen hyväksyt, että muutetut ehdot sitovat sinua. Jos et hyväksy uusia ehtoja kokonaan tai osittain, lopeta verkkosivuston ja Palvelun käyttö.


Ota meihin yhteyttä

Jos sinulla on kysyttävää näistä ehdoista, voit ottaa meihin yhteyttä: