Felhasználási feltételek

Kérjük, gondosan olvassa el ezeket a feltételeket, mielőtt igénybe veszi a Szolgáltatásunkat.

Értelmezés és meghatározások

Értelmezés

Azoknak a szavaknak, amelyeknek kezdőbetűje nagybetűs, a következő feltételekkel kell meghatározni. A következő meghatározásoknak azonos jelentése van, függetlenül attól, hogy egyes számban vagy többes számban szerepelnek-e.

Definíciók

A jelen Általános Szerződési Feltételek alkalmazásában:

  • Társult vállalkozás : olyan egység, amely egy párt felett ellenőrzést gyakorol, ellenőrzése alatt áll vagy közös irányítás alatt áll, ahol az „irányítás” az igazgatók vagy más irányító hatóságok megválasztására szavazásra jogosult részvények, részvények vagy egyéb értékpapírok legalább 50% -ának tulajdonjogát jelenti. .
  • A fiók egy egyedi fiókot jelent, amelyet Ön számára hoztak létre a Szolgáltatásunkhoz vagy a Szolgáltatás részeihez való hozzáférés érdekében.
  • Ország : Bulgária
  • Vállalat (a jelen Megállapodásban „Társaságnak”, „Mi”, „Mi” vagy „Saját”) a WEBSA LTD-re utal, Danail Nikolaev 78.
  • Eszköz : minden olyan eszköz, amely hozzáférhet a Szolgáltatáshoz, például számítógép, mobiltelefon vagy digitális tabletta.
  • A szolgáltatás a Weboldalra vonatkozik.
  • Az Általános Szerződési Feltételek (más néven „Feltételek”) ezeket a feltételeket jelentik, amelyek az Ön és a Társaság közötti teljes megállapodást alkotják a Szolgáltatás használatával kapcsolatban.
  • Harmadik féltől származó közösségi média szolgáltatás minden olyan szolgáltatást vagy tartalmat (beleértve az adatokat, információkat, termékeket vagy szolgáltatásokat), amelyeket harmadik fél nyújt, és amelyeket a Szolgáltatás megjeleníthet, beépíthet vagy elérhetővé tehet.
  • A weboldal a Silentbet.com-ra utal, elérhető a https://silentbet.com/hu/ címen
  • Ön a Szolgáltatáshoz hozzáférő vagy azt igénybe vevő magánszemélyt, vagy a vállalatot vagy más jogi személyt jelenti, amelynek nevében az adott személy hozzáfér a Szolgáltatáshoz, vagy alkalmazza.

Elismerés

Ezek a jelen Szolgáltatás használatára vonatkozó Általános Szerződési Feltételek, valamint az Ön és a Társaság között létrejött megállapodás. A jelen Feltételek meghatározzák az összes felhasználó jogait és kötelezettségeit a Szolgáltatás használatával kapcsolatban.

A Szolgáltatáshoz való hozzáférésed és a szolgáltatás használatának feltétele, hogy elfogadd és betartd a jelen Általános Szerződési Feltételeket. A jelen Általános Szerződési Feltételek minden látogatóra, felhasználóra és másokra vonatkoznak, akik hozzáférnek a Szolgáltatáshoz vagy igénybe veszik azt.

A Szolgáltatáshoz való hozzáféréssel vagy annak használatával Ön elfogadja, hogy köti ezeket a feltételeket. Ha nem ért egyet a jelen Általános Szerződési Feltételek bármely részével, akkor nem férhet hozzá a Szolgáltatáshoz.

Ön kijelenti, hogy Ön elmúlt 18 éves. A Társaság nem engedélyezi a 18 év alatti személyek számára a Szolgáltatás igénybevételét.

A Szolgáltatáshoz való hozzáférésed és a Szolgáltatás igénybevételének feltétele a Társaság adatvédelmi irányelveinek elfogadása és betartása is. Adatvédelmi irányelveink ismertetik az Ön személyes adatainak összegyűjtésére, felhasználására és nyilvánosságra hozatalára vonatkozó irányelveinket és eljárásainkat, amikor Ön az Alkalmazást vagy a Weboldalt használja, és elmondja Önnek az Ön adatvédelmi jogait és a törvény védelmét. Kérjük, figyelmesen olvassa el adatvédelmi irányelveinket, mielőtt szolgáltatásunkat igénybe venné.


Felhasználói fiókok

Amikor fiókot hoz létre nálunk, meg kell adnia nekünk a pontos, teljes és mindig aktuális információkat. Ennek elmulasztása a Feltételek megsértését jelenti, ami az Ön fiókjának azonnali megszüntetését eredményezheti Szolgáltatásunkban.

Ön felelős a Szolgáltatáshoz való hozzáféréshez használt jelszó megőrzéséért, valamint a jelszavával kapcsolatos minden tevékenységért vagy műveletért, függetlenül attól, hogy a jelszava a mi Szolgáltatásunkhoz vagy egy harmadik féltől származó közösségi média szolgáltatáshoz tartozik-e.

Ön vállalja, hogy nem adja ki jelszavát harmadik félnek. Azonnal értesítenie kell minket, ha tudomást szerez a fiókjának bármilyen megsértéséről vagy jogosulatlan használatáról.

Felhasználónévként nem használhatja más személy vagy jogalany nevét, vagy amely jogszerűen nem használható, olyan nevet vagy védjegyet, amelyre megfelelő engedély nélkül más személy vagy jogalany tartozik, kivéve Ön, vagy olyan nevet, amely egyébként sértő, vulgáris vagy obszcén.


Linkek más webhelyekre

Szolgáltatásunk tartalmazhat olyan linkeket harmadik felek webhelyeire vagy szolgáltatásaira, amelyek nem a Társaság tulajdonában vannak vagy azok ellenőrzése alatt állnak.

A Társaság nem ellenőriz semmilyen harmadik fél weboldalának vagy szolgáltatásának tartalmát, adatvédelmi irányelveit vagy gyakorlatait. Ön tudomásul veszi és elfogadja továbbá, hogy a Vállalat nem felelős vagy felelős, közvetlenül vagy közvetetten, az ilyen tartalom, áruk vagy szolgáltatások használatával vagy azokra való támaszkodás miatt okozott vagy állítólagosan okozott vagy állítólagosan okozott kárért vagy veszteségért. ilyen webhelyeken vagy szolgáltatásokon keresztül.

Nyomatékosan javasoljuk, hogy olvassa el az Ön által felkeresett bármely harmadik fél webhelyének vagy szolgáltatásának feltételeit és adatvédelmi irányelveit.


Megszüntetés

Bármilyen okból azonnal felmondhatjuk vagy felfüggeszthetjük Fiókját, előzetes értesítés és felelősség nélkül, beleértve korlátozás nélkül is, ha Ön megsérti a jelen Általános Szerződési Feltételeket.

A felmondás után az Ön joga a Szolgáltatás használatára azonnal megszűnik. Ha fel akarja szüntetni Fiókját, egyszerűen leállíthatja a Szolgáltatás használatát.


Korlátolt felelősség

Az Ön által esetlegesen felmerülő károk ellenére a Társaság és bármely szállítójának teljes felelőssége a jelen Feltételek bármely rendelkezése és az Ön fentiekre vonatkozó kizárólagos jogorvoslata korlátozódik az Ön által a Szolgáltatás által ténylegesen fizetett összegre vagy 100 USD ha még nem vásárolt semmit a Szolgáltatáson keresztül.

Az alkalmazandó törvény által megengedett legnagyobb mértékben a Társaság vagy szállítói semmilyen esetben sem felelnek semmilyen különleges, véletlenszerű, közvetett vagy következményes kárért (ideértve, de nem kizárólag, a nyereség elvesztése, az adatok elvesztése vagy egyéb információ üzleti megszakításhoz, személyi sérüléshez, a magánélet elvesztéséhez, amely a Szolgáltatás, harmadik féltől származó szoftverek és / vagy a Szolgáltatással használt hardverek használatából ered, vagy bármilyen módon kapcsolódik ezekhez, vagy egyébként a jelen Feltételek bármely rendelkezésével kapcsolatban), még akkor is, ha a Társaságot vagy bármely szállítót tájékoztatták az ilyen károk lehetőségéről, és akkor is, ha a jogorvoslat nem felel meg alapvető céljának.

Egyes államok nem engedélyezik a hallgatólagos garanciák kizárását vagy a véletlen vagy következményes károkért való felelősség korlátozását, ami azt jelenti, hogy a fenti korlátozások némelyike ​​nem alkalmazható. Ezekben az államokban a felek felelősségét a törvény által megengedett legnagyobb mértékben korlátozzák.


A „Milyen van” és a „Milyen elérhető” felelősség kizárása

A Szolgáltatást Önnek „MINT VAN” és „MINT ELÉRHETŐ”, és minden hibával és hibával, bármilyen garancia nélkül nyújtjuk Önnek. Az alkalmazandó jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben a Vállalat saját nevében és a leányvállalatok, valamint a megfelelő licencadóik és szolgáltatóik nevében kifejezetten elutasít minden szavatosságot, legyen az kifejezett, hallgatólagos, törvényes vagy egyéb, a a Szolgáltatás, ideértve az értékesíthetőségre, az adott célra való alkalmasságra, a jogcímre és a jogsértésekre vonatkozó összes implicit garanciát, valamint az üzlet, a teljesítés, a használat vagy a kereskedelmi gyakorlat során felmerülő garanciákat. A fentiekre való korlátozás nélkül a Vállalat nem vállal garanciát és nem vállal semmiféle kötelezettséget, és nem vállal semmiféle nyilatkozatot arról, hogy a Szolgáltatás megfelel az Ön igényeinek, elért bármilyen kívánt eredményt.

A fentiek korlátozása nélkül sem a Társaság, sem a társaság egyik szolgáltatója nem vállal semmiféle, kifejezett vagy hallgatólagos kijelentést vagy garanciát: (i) a Szolgáltatás működésével vagy elérhetőségével, illetve az információkkal, tartalommal, anyagokkal vagy termékekkel kapcsolatban tartalmazza; (ii) a Szolgáltatás megszakítás nélküli vagy hibamentes lesz; (iii) a Szolgáltatáson keresztül nyújtott bármely információ vagy tartalom pontosságát, megbízhatóságát vagy pénznemét illetően; vagy (iv) hogy a Szolgáltatás, szerverei, a Társaságtól vagy annak nevében elküldött tartalom vagy e-mailek mentesek vírusoktól, szkriptektől, trójai falovaktól, férgektől, rosszindulatú programoktól, időzített bombáktól vagy más káros összetevőktől.

Egyes joghatóságok nem engedélyezik bizonyos típusú garanciák vagy korlátozások kizárását a fogyasztó törvényes jogairól, így a fenti kizárások és korlátozások némelyike ​​vagy mindegyike nem vonatkozhat rád. De ebben az esetben az ebben a szakaszban meghatározott kizárásokat és korlátozásokat kell a lehető legnagyobb mértékben alkalmazni az alkalmazandó jogszabályok alapján.


Irányadó jog

A jelen Feltételeket és a Szolgáltatás használatát az ország törvényei szabályozzák, a kollíziós szabályok kivételével. Az Alkalmazás használatára más helyi, állami, nemzeti vagy nemzetközi törvények is vonatkozhatnak.


Viták rendezése

Ha bármilyen aggálya vagy vitája van a Szolgáltatással kapcsolatban, akkor vállalja, hogy először megpróbálja informálisan megoldani a vitát a Vállalat felvételével.


Az Európai Unió (EU) felhasználói számára

Ha Ön az Európai Unió fogyasztója, akkor a lakóhelye szerinti ország törvényeinek bármely kötelező rendelkezését igénybe veszi.


Az Egyesült Államok jogi megfelelősége

Ön kijelenti és szavatolja, hogy (i) nem olyan országban tartózkodik, amelyre az Egyesült Államok kormányának embargója vonatkozik, vagy amelyet az Egyesült Államok kormánya „terrorizmust támogató” országnak jelöl ki, és (ii) Ön nem szerepel az Egyesült Államok kormányának tiltott vagy korlátozott felek listáján.


Elválaszthatóság és lemondás

Elválaszthatóság

Ha a jelen Feltételek bármely rendelkezését végrehajthatatlannak vagy érvénytelennek találják, akkor ezt a rendelkezést megváltoztatják és értelmezik annak érdekében, hogy az alkalmazandó jogszabályok szerint a lehető legnagyobb mértékben teljesítsék az ilyen rendelkezés céljait, és a fennmaradó rendelkezések teljes mértékben érvényben maradnak.

Lemondás

Az itt leírtak kivételével a jelen Feltételek szerinti jog gyakorlásának elmulasztása vagy valamely kötelezettség teljesítésének megkövetelése nem befolyásolja a felek azon képességét, hogy ezeket a jogokat gyakorolják, vagy a teljesítést ezt követően bármikor megkövetelik, és a jogsértésről való lemondás sem jelent lemondás minden későbbi jogsértésről.


Fordítás tolmácsolása

Lehetséges, hogy ezeket az Általános Szerződési Feltételeket lefordították, ha Szolgáltatásunkon keresztül elérhetővé tettük azokat Ön számára. Ön elfogadja, hogy vita esetén az eredeti angol szöveg az irányadó.


Változások a jelen Általános Szerződési Feltételekben

Fenntartjuk a jogot, hogy saját belátásunk szerint bármikor módosítsuk vagy kicseréljük ezeket a feltételeket. Ha a felülvizsgálat lényeges, akkor ésszerű erőfeszítéseket teszünk annak érdekében, hogy legalább 30 nappal előre értesítsük az új feltételek hatálybalépését. Hogy mi minősül lényeges változásnak, azt saját belátásunk szerint határozzuk meg.

Azáltal, hogy továbbra is hozzáfér a Szolgáltatásunkhoz, vagy igénybe veszi a Szolgáltatásunkat, miután ezek a változások hatályba léptek, Ön elfogadja, hogy a módosított feltételek kötelezőek. Ha részben vagy egészben nem ért egyet az új feltételekkel, kérjük, hagyja abba a weboldal és a Szolgáltatás használatát.


Lépjen kapcsolatba velünk

Ha bármilyen kérdése van a jelen Általános Szerződési Feltételekkel kapcsolatban, felveheti velünk a kapcsolatot: