Betingelser og vilkår

Les disse vilkårene nøye før du bruker tjenesten vår.

Tolkning og definisjoner

Tolkning

Ordene der den første bokstaven er skrevet med store bokstaver, har betydninger definert under følgende betingelser. Følgende definisjoner skal ha samme betydning uavhengig av om de vises i entall eller flertall.

Definisjoner

I forbindelse med disse vilkårene:

  • Tilknyttet selskap betyr et foretak som kontrollerer, kontrolleres av eller er under felles kontroll med en part, der «kontroll» betyr eierskap av 50% eller mer av aksjene, eierandelen eller andre verdipapirer som er stemmeberettigede for valg av styremedlemmer eller annen forvaltningsmyndighet. .
  • Konto betyr en unik konto opprettet for deg for å få tilgang til tjenesten vår eller deler av tjenesten vår.
  • Land refererer til: Bulgaria
  • Firma (referert til som “selskapet”, “vi”, “oss” eller “vårt” i denne avtalen) refererer til WEBSA LTD, Danail Nikolaev 78.
  • Enhet betyr enhver enhet som har tilgang til Tjenesten, for eksempel en datamaskin, en mobiltelefon eller et digitalt nettbrett.
  • Tjeneste refererer til nettstedet.
  • Vilkår og betingelser (også referert til som «vilkår») betyr disse vilkårene og betingelsene som utgjør hele avtalen mellom deg og selskapet om bruk av tjenesten.
  • Tredjeparts sosiale medietjenester betyr alle tjenester eller innhold (inkludert data, informasjon, produkter eller tjenester) levert av en tredjepart som kan vises, inkluderes eller gjøres tilgjengelig av tjenesten.
  • Nettstedet refererer til Silentbet.com, tilgjengelig fra https://silentbet.com/no/.
  • Du mener den enkelte som får tilgang til eller bruker Tjenesten, eller selskapet eller en annen juridisk enhet på vegne som en slik person har tilgang til eller bruker Tjenesten, alt etter hva som er relevant.

Bekreftelse

Dette er vilkårene som regulerer bruken av denne tjenesten og avtalen som opererer mellom deg og selskapet. Disse vilkårene angir rettighetene og forpliktelsene til alle brukere angående bruk av tjenesten.

Din tilgang til og bruk av tjenesten er betinget av at du godtar og overholder disse vilkårene. Disse vilkårene gjelder for alle besøkende, brukere og andre som får tilgang til eller bruker tjenesten.

Ved å få tilgang til eller bruke tjenesten, godtar du å være bundet av disse vilkårene. Hvis du er uenig i noen del av disse vilkårene, kan du ikke få tilgang til tjenesten.

Du erklærer at du er over 18 år. Selskapet tillater ikke personer under 18 å bruke tjenesten.

Din tilgang til og bruk av tjenesten er også betinget av at du godtar og overholder selskapets personvernregler. Våre personvernregler beskriver våre retningslinjer og prosedyrer for innsamling, bruk og utlevering av din personlige informasjon når du bruker applikasjonen eller nettstedet og forteller deg om dine personvernrettigheter og hvordan loven beskytter deg. Les personvernreglene nøye før du bruker tjenesten vår.


Brukerkontoer

Når du oppretter en konto hos oss, må du oppgi oss informasjon som er nøyaktig, fullstendig og oppdatert til enhver tid. Unnlatelse av å gjøre dette utgjør et brudd på vilkårene, noe som kan resultere i umiddelbar avslutning av kontoen din på tjenesten vår.

Du er ansvarlig for å beskytte passordet du bruker for å få tilgang til tjenesten og for aktiviteter eller handlinger under passordet ditt, enten passordet ditt er hos vår tjeneste eller en tredjepartstjeneste for sosiale medier.

Du godtar ikke å oppgi passordet ditt til tredjepart. Du må varsle oss umiddelbart når du blir oppmerksom på sikkerhetsbrudd eller uautorisert bruk av kontoen din.

Du kan ikke bruke som brukernavn navnet på en annen person eller enhet eller som ikke er lovlig tilgjengelig for bruk, et navn eller varemerke som er underlagt noen rettigheter til en annen person eller enhet enn deg uten passende autorisasjon, eller et navn som er ellers støtende, vulgær eller uanstendig.


Lenker til andre nettsteder

Tjenesten vår kan inneholde lenker til tredjeparts nettsteder eller tjenester som ikke eies eller kontrolleres av selskapet.

Selskapet har ingen kontroll over og påtar seg intet ansvar for innholdet, personvernpolicyene eller fremgangsmåten til tredjeparts nettsteder eller tjenester. Du erkjenner videre og godtar at selskapet ikke skal være ansvarlig eller ansvarlig, direkte eller indirekte, for skader eller tap som er forårsaket eller påstått å være forårsaket av eller i forbindelse med bruk av eller avhengighet av noe slikt innhold, varer eller tjenester tilgjengelig. på eller gjennom slike nettsteder eller tjenester.

Vi anbefaler deg på det sterkeste å lese vilkårene og personvernreglene til tredjeparts nettsteder eller tjenester du besøker.


Avslutning

Vi kan avslutte eller suspendere kontoen din umiddelbart, uten forutgående varsel eller ansvar, av hvilken som helst grunn, inkludert uten begrensning hvis du bryter disse vilkårene.

Ved avslutning opphører din rett til å bruke tjenesten umiddelbart. Hvis du ønsker å avslutte kontoen din, kan du bare slutte å bruke tjenesten.


Ansvarsbegrensning

Til tross for eventuelle skader du måtte pådra, vil hele ansvaret til selskapet og noen av dets leverandører under noen bestemmelse i disse vilkårene og ditt eksklusive middel for alt det foregående være begrenset til det beløpet som faktisk er betalt av deg gjennom tjenesten eller 100 USD hvis du ikke har kjøpt noe gjennom tjenesten.

I den grad det er tillatt av gjeldende lov, skal selskapet eller dets leverandører under ingen omstendigheter holdes ansvarlige for spesielle, tilfeldige, indirekte eller følgeskader overhodet (inkludert, men ikke begrenset til, skader for tap av fortjeneste, tap av data eller annen informasjon, for forretningsavbrudd, for personskade, tap av personvern som følge av eller på noen måte relatert til bruk av eller manglende evne til å bruke tjenesten, programvare fra tredjepart og / eller tredjeparts maskinvare som brukes med tjenesten, ellers i forbindelse med noen bestemmelse i disse vilkårene), selv om selskapet eller en leverandør har blitt informert om muligheten for slike skader, og selv om løsningen ikke oppfyller det vesentlige formålet.

Noen stater tillater ikke utelukkelse av underforståtte garantier eller begrensning av ansvar for tilfeldige skader eller følgeskader, noe som betyr at noen av de ovennevnte begrensningene kanskje ikke gjelder. I disse statene vil hver parts ansvar være begrenset i størst mulig grad loven tillater.


Ansvarsfraskrivelse «SOM DET ER» og «SÅ TILGJENGELIG»

Tjenesten leveres til deg «SOM DET ER» og «SÅ TILGJENGELIG» og med alle feil og mangler uten garanti av noe slag. I den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lov, fraskriver selskapet seg på egne vegne og på vegne av dets tilknyttede selskaper og dets og deres respektive lisensgivere og tjenesteleverandører, uansett om det er uttrykkelig, underforstått, lovfestet eller på annen måte, mht. Tjenesten, inkludert alle underforståtte garantier for salgbarhet, egnethet for et bestemt formål, tittel og ikke-krenkelse, og garantier som kan oppstå som følge av handel, ytelse, bruk eller handelspraksis. Uten begrensning av det foregående, gir selskapet ingen garantier eller forpliktelser, og gir ingen representasjon av noe slag for at tjenesten vil oppfylle dine krav, oppnå de tiltenkte resultatene.

Uten å begrense det foregående, gir verken selskapet eller noen av selskapets leverandører noen garanti av noe slag, uttrykkelig eller underforstått: (i) med hensyn til drift eller tilgjengelighet av tjenesten, eller informasjonen, innholdet og materialet eller produktene inkludert der; (ii) at tjenesten vil være uavbrutt eller feilfri; (iii) med hensyn til nøyaktighet, pålitelighet eller valuta for informasjon eller innhold som leveres gjennom tjenesten; eller (iv) at tjenesten, dens servere, innholdet eller e-postene som sendes fra eller på vegne av selskapet, er fri for virus, skript, trojanske hester, ormer, malware, tidsbomber eller andre skadelige komponenter.

Noen jurisdiksjoner tillater ikke utelukkelse av visse typer garantier eller begrensninger av gjeldende lovbestemte rettigheter for en forbruker, så noen eller alle av de ovennevnte unntakene og begrensningene gjelder kanskje ikke for deg. Men i et slikt tilfelle skal unntakene og begrensningene som er angitt i denne delen, i størst mulig grad anvendes gjennom gjeldende lov.


Gjeldende lov

Landets lover, unntatt dets lovkonflikter, skal regulere disse vilkårene og din bruk av tjenesten. Din bruk av applikasjonen kan også være underlagt andre lokale, nasjonale eller internasjonale lover.


Tvisteløsning

Hvis du har noen bekymringer eller tvist om tjenesten, godtar du å først prøve å løse tvisten uformelt ved å kontakte selskapet.


For brukere av EU (EU)

Hvis du er en EU-forbruker, vil du dra nytte av alle obligatoriske bestemmelser i loven i landet der du er bosatt.


USAs juridiske samsvar

Du representerer og garanterer at (i) du ikke befinner deg i et land som er underlagt USAs regjeringsembargo, eller som er blitt utpekt av USAs regjering som et «terroriststøttende» land, og (ii) du ikke er oppført på en hvilken som helst amerikansk regjeringsliste over forbudte eller begrensede parter.


Separasjonsevne og frafall

Separasjonsevne

Hvis noen bestemmelse i disse vilkårene anses å være håndhevbare eller ugyldige, vil slik bestemmelse endres og tolkes for å oppnå målene med slik bestemmelse i størst mulig grad i henhold til gjeldende lov, og de gjenværende bestemmelsene vil fortsette i full kraft og virkning.

Frafall

Unntatt som angitt her, skal unnlatelse av å utøve en rettighet eller å kreve oppfyllelse av en forpliktelse i henhold til disse vilkårene ikke påvirke en parts evne til å utøve en slik rettighet eller kreve slik oppfyllelse når som helst etterpå, og fraskrivelse fra brudd skal heller ikke utgjøre et frafall av påfølgende brudd.


Oversettelsestolkning

Disse vilkårene kan ha blitt oversatt hvis vi har gjort dem tilgjengelige for deg på vår tjeneste. Du godtar at den originale engelske teksten skal gjelde i tilfelle en tvist.


Endringer i disse vilkårene

Vi forbeholder oss retten til, etter eget skjønn, å endre eller erstatte disse vilkårene når som helst. Hvis en revisjon er et materiale, vil vi gjøre rimelige anstrengelser for å gi minst 30 dagers varsel før nye vilkår trer i kraft. Hva som utgjør en vesentlig endring vil bli bestemt etter eget skjønn.

Ved å fortsette å få tilgang til eller bruke tjenesten vår etter at disse revisjonene trer i kraft, godtar du å være bundet av de reviderte vilkårene. Hvis du ikke godtar de nye vilkårene, helt eller delvis, må du slutte å bruke nettstedet og tjenesten.


Kontakt oss

Hvis du har spørsmål om disse vilkårene, kan du kontakte oss: